پاداشش جنت است:

  • پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هركس، گواهی دهد اینكه هيچ معبودی جز اللهِ يگانه و بی‌همتا وجود ندارد، واینکه محمد، بنده و فرستاده اوست واینکه عيسى، بنده، فرستاده، كلمه اوست که آن را به مریم القا نمود، و روحی از جانب اوست، واینکه بهشت حق است و دوزخ حق است؛ الله متعال او را وارد بهشت خواهد كرد، بر هر عملی که باشد».
  • : فارسى
  • : 11450
  • : [ 6292 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/288/download