فضیلت توحید ویکتاپرستی:

  • پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: « کسی که الله متعال را در حالی ملاقات کند که به او هیچ چیزی را شرک نیاورده است؛ وارد بهشت می‌شود ». روایت بخاری.
  • اللغة : فارسى
  • المقال : قبروں کی زیارت:اقسام واحکام
  • مشاهدات : 12398
  • تحميلات : [ 6794 ] .. تحميل